Apply for Donations

.מלא את טופס בקשת תרומות שלנו ולהודיע לנו איך אנחנו יכולים לעזור.האם תוכל להיעזר בעזרתנו בחגים היהודיים ؟האם אתה צריך קצת עזרה נוספת לספק מזון עבור המשפחה שלך עבור שבת

osehchessed@gmail.com. טפסים ניתן להוריד להלן ונשלח בחזרה, מילא, ל

!לחלופין, אם אתה מכיר מישהו אחר שיכול להשתמש בעזרה נוספת, אל תהסס להצביע עליהם בכיוון שלנו או לפנות אלינו ישירות ליידע אותנו

 

 

 

 

טופס בקשה לתרומות